Xem Nhiều 4/2024 # Quảng Bình: Giải Pháp Nuôi Thủy Sản Theo Hướng Bền Vững # Top Yêu Thích

Quảng Bình là một trong 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng của sự cố môi trường biển năm ngoái, không chỉ với khai thác biển mà tình hình nuôi trồng cũng rất trầm trọng.

Nuôi trồng thủy sản mặn lợ của tỉnh Quảng Bình còn bấp bênh, chưa phát huy được hết thế mạnh

Nuôi trồng thủy sản mặn lợ của tỉnh Quảng Bình còn bấp bênh, chưa phát huy được hết thế mạnh

Vấn đề này được đưa ra thảo luận tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nuôi trồng thủy sản mặn lợ năm qua và giải pháp thực hiện trong năm nay của tỉnh Quảng Bình. Hội nghị cho biết, ảnh hưởng sự cố môi trường biển năm ngoái rất nặng nề, cần thời gian dài và kinh phí lớn để khắc phục, nhất là trong hoạt động nuôi trồng thủy sản mặn, lợ. Ngoài ra, hiện nay một số vùng nuôi phát sinh ngoài quy hoạch, không có đánh giá tác động môi trường, người nuôi vẫn tùy tiện xả thải ra bên ngoài… Tất cả đã khiến nuôi trồng thủy sản mặn lợ của tỉnh Quảng Bình còn bấp bênh, chưa phát huy được hết thế mạnh.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều ý kiến đề xuất cần có giải pháp về quy trình kỹ thuật, tổ chức sản xuất và cơ sở hạ tầng nhằm xây dựng các vùng nuôi theo hướng bền vững; đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP… góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Theo Phạm Thu – Thủy sản Việt Nam

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau