Xem Nhiều 4/2024 # Quảng Ninh: Nuôi Trồng Thủy Sản Đầm Hà Đạt Thấp # Top Yêu Thích

Sáu tháng đầu năm, nuôi trồng và khai thác thủy sản của huyện Đầm Hà đều không đạt so kế hoạch đề ra. Cụ thể, diện tích nuôi trồng là 541,2 ha, đạt 45,86% kế hoạch năm, bằng 75,68% so cùng kỳ năm 2016; tổng sản lượng thủy sản 2.720,5 tấn, đạt 32% kế hoạch năm, bằng 87,14% so cùng kỳ.

Khai thác thủy sản của huyện Đầm Hà không đạt so kế hoạch đề ra

Khai thác thủy sản của huyện Đầm Hà không đạt so kế hoạch đề ra

Nguyên nhân là do dịch vụ hậu cần nghề cá của Đầm Hà còn yếu và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển còn hạn chế. Việc quản lý đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh ở một số xã chưa tốt. Công tác tuyên truyền, vận động người dân mua giống thủy sản có nguồn gốc xuất xứ, được kiểm dịch ở một số xã còn hạn chế. Do đó, trong 6 tháng đầu năm, qua kiểm tra, giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã phát hiện tôm có hiện tượng bị chết của 11 hộ với diện tích 4,04 ha, cơ quan chức năng đã xuất cấp 1.500 kg hóa chất Chlorine từ nguồn dự trữ quốc gia để xử lý dịch bệnh theo quy định. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm tình hình nuôi nhuyễn thể có xu hướng giảm.

(Theo Thủy sản Việt Nam)

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau